Comóradh céad bliain ó Frithdhúnadh Mór 1913 agus stailc eile le teacht?

Seans go bhfuil stailc le teacht on ESB

D’fhógraíodh ar an Luan go bhfuil seachtar as gach ochtar d’oibreoirí ESB ag taca le stráitéis stailce an chomhlachta. Dar le grúpa aontais an fhorais go bhfuil easnamh de €1.7 billiún tar éis teacht ar chiste scoir na bhfoirne. De réir dealraimh, níl an comhlacht tar éis an sprioceasnamh seo a aithint agus is cosúil nach bhfuil aon dul as stailc oibrithe a chur i mbun le aird an údaráis a tharraingt ar an bhfadhb agus brú a chur orthu an fhadhb a réiteach.
Tuigeann an ESB, a bhfuil maoinithe ag an Rialtas, tromchúise na stailce agus go háirithe agus muid ag druidim i dtreo na Nollag. Anneoin sin, is léir nach bhfuil siad tar éis aon leigheas a chur ar an suíomh go fóill, dar le hurlabhraí an chomhlachta.

Tá an ESB anois sa suíomh céanna le go leor institiúidí eile in Éirinn, Xtra- Vision, na dochtúirí sóisearacha agus an Roinn Oideachais in a measc. Seans gur thosaigh fadhbanna airgeadais agus an lear mór daoine ag dul ar imirce ó Éire, chomh luath is a d’éalaigh an Tíogar Ceiltigh. Anois i 2013, táimid ag ceiliúradh an comóradh céad bhliana den stailc is mó le briseadh amach in Éirinn riamh, a chur stad iomlán ar an tír agus a chur bunúis thionsclaíoch na tíre ag crith le céad anuas, an Frithdhúnadh Mór 1913.

Céad bhliain ó shin d’éirigh le Jim Larkin agus a chuid leantóirí, stailc a eagrú a mhair níos mó ná cúig mhí agus a mhúnlaigh stair na tionsclaíochta in Éirinn ó shin i leith. Sheas Larkin i gcoinne dúshaothrú na hoibreoirí anseo in Éirinn. I dteannta sin, chuir sé mí chothromas an saoil oibre in Éirinn sa spotsolas domhanda agus rinne sé laigeacht ar ghreim na bhfostóirí ar a n-oibreoirí go deo.

Bhí air Larkin go leor íobartha a dhéanamh leis a fhís a bhí aige a chur i gcrích. Chaith sé cúig mhí ar stailc, gan tuarastáil agus gan chinnteacht ar bith go mbeidh sé in ann a gcuid aidhmeanna a bhaint amach. Ar bharr sin, chaith sé lá Nollag sa bhfuacht ag ágóidíocht in ionad é a chaitheamh sa bhaile, lena gclann.

Tá an ESB anois ag bagairt stailc dá leithéid a athchruthú an Nollag beag seo. Ní bheidh íobartha na stailce á dhéanamh ag hagóideoirí an cháis amháin, áfach, ach ag an tír san iomlán is cosúil. Stailc thubaisteach a mbeadh ann mura dtagann réiteach ar an scéal. Stailc í seo a múchfaidh soilsí na Nollag, a fhágfaidh an turcaí go bog bán dearg agus a chuirfidh cosc ar ár muintir atá thar lear filleadh abhaile do laethanta saoire na Nollaig. Má chuirtear stop leis an ESB i mbliana, chuirfear stop leis an Nollag, an giota beag gile i measc na gruaime…An praghas ró-ard é sin le híoc?

Ellen Ní Churtáin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *