DCU ag Siúl ar son na Gaeilge

Lá iontach do thodhchaí na Gaeilge a bhí ann ar Shatharn an 15 Feabhra nuair a shiúl 10,000 duine ó Chearnóg Parnell go Cearnóg Mhuirfean mar chuid de Lá Mór na Gaeilge.

Bhí an lá eagraithe ag Conradh na Gaeilge mar thús don fheachtas ar son cearta teanga muintir na hÉireann, ó thuaidh agus ó dheas. Bhí dá spreagadh mór ann don ócáid. D’fhógair an Coimisinéir Teanga Seán Ó Cuirreáin go mbeidh sé ag éirí as a phost ar an 24 Feabhra. Na fáthanna lena chinneadh ná an easpa tacaíocht a bhí sé ag fáil ón rialtas ar son cearta teanga na Gaeilge agus an pobal Gaeltachta.

An chúis eile leis an lá nó gur fhoilsigh Comhairle na hEorpa tuairisc a léirigh go bhfuil cur chun cinn agus forbairt na Gaeilge faoi choisc ag rialtas Stormont ó thuaidh. Rinne eagraithe Lá Mór na Gaeilge an cinneadh tacaíocht na tíre a chuardach mar sin, chun na fadhbanna seo a chur faoi bhráid an rialtais.

Tá sé mar aidhm acu aird an rialtais a dhíriú ar mhian mhór chuid de phobal na hÉireann go mbeidh an Ghaeilge á chaomhnú acu don todhchaí. Tá siad ag iarraidh ar an rialtas go mbeidh seirbhísí stáit trí mheán na Gaeilge bronnta ar an phobal Gaeltachta faoi dheireadh na bliana 2016 agus go mbeidh siad ar an chaighdeán chéanna le seirbhísí Béarla. Tá siad ag iarraidh go mbeidh acht cearta ar son na Gaeilge curtha i bhfeidhm sa Tuaisceart agus an tAcht Oifigiúla Teanga 2003 déanta níos láidre an bhliain seo.

Fosta, níl siad ag iarraidh go mbeidh maolú stádas na Gaeilge mar theanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh moillithe a thuilleadh tar éis 1 Eanáir 2017. Deir siad gur chóir an pobal Gaeltachta agus daoine a labhraíonn Gaeilge a bheith aitheanta mar gheallsealbhóirí i bhfeidhmiú an Straitéis 20 Bhliain ar son Teanga na Gaeilge 2010-2030 anseo ó dheas agus sa Straitéis Ghaeilge ó thuaidh, chomh maith.

Leis na haidhmeanna seo ar fad, chruinnigh grúpa mic léinn DCU le chéile tráthnóna Satharn agus le chéile, shiúl siad mar chuid den slua ar son na Gaeilge. Bhí beocht agus paisean mórthaibhseach ag baint leis an siúl ó Chearnóg Parnell go Cearnóg Mhuirfean. Dúirt mac léinn de chuid DCU, Aoife Ní Shiadháil, gur “Lá speisialta, dóchasach” a bhí ann.
Nuair a shroich an slua Cearnóg Mhuirfean, cuireadh taispeántas ar siúl taobh amuigh de Dháil Éireann. Bhí a leithéid de Seo Linn ag seinm don slua agus bhí atmaisféar an-chorraitheach agus an slua ag damhsa agus ag canadh. Bhí aoichainteoirí ar nós Rónán Mac Aodha Bhuí, Caoimhe Ní Chathail agus Julian de Spáinn ann chun fuinneamh agus dílseacht na ndaoine don chúis a spreagadh.

Dúirt Julian de Spáinn nach raibh sa lá ach an tús. Le tuilleadh siúlóid eagraithe do na seachtainí le teacht, cinnte nach mbeidh stop ar bith ag teacht le feachtas cainteoirí na Gaeilge go dtí go gcomhlíontar aidhmeanna s’acu. Is cinnte go bhfuil siad ‘Dearg le Fearg’.
Caoimhe Ní Chatháil

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *