Éagsúlacht na hollscoile

Eagraíodh ‘DCU Diversity Week’ an tseachtain seo chaite. Ba é an aidhm a bhí ag Aontas na Mac Léinn ná éagsúlachtaí mac léinn Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a cheiliúradh.

Bhí sé ar intinn ag an Aontas rannpháirtíocht a spreagadh i measc na mac léinn chun léiriú dóibh go mbíonn difríochtaí eatarthu ar fad, ach gur rud dearfach é sin, seachas diúltach.

Cuireadh feachtas míreanna mearaí ar siúil chun léiriú go bhfuil mic léinn ó beagnach 100 tír ag freastal ar an ollscoil. Bhí sé ar intinn acu ansin na píosaí don míreanna mearaí a chur le chéile.

Bhí ‘DCU Christmas Day’ ar siúil i rith na seachtaine freisin. Tagann cumainn éagsúla le chéile chuile bhliain chun lá an-fhéiltiúil a eagrú. Is éard a bhí ar siúl ná a leithéid de amhránaíocht, ceardaíocht, péinteáil éadan, neart saghas bia ar fáil agus deis chun bualadh le Daidí na Nollag.

Bhí an ‘Clubs and Socs Ball’ ar siúl fosta sa Crowne Plaza. Deis a bhí ann iarrachtaí na gcumann agus na gclubanna
spóirt a aithint agus a cheiliúradh agus damhsa ceart a bheith ag gach éinne ag an am céanna!

Thug ceardlann oibre Cómhlámh deis do mhic léinn OCBÁC níos mó eolais a fháil faoi dheiseanna chun obair dheonach a dhéanamh thar lear. Seans ab ea é chun breathnú ar thorthaí dearfacha a dtagann ón obair sin.

Eagraítear eachtra chun solais crainn Nollag na hollscoile a lasadh. Chruinnigh mic léinn le chéile, ag canadh amhráin na Nollag agus ag ithe bia fhéiltiúil Dé Chéadaoin seo chaite. Lainseáladh feachtas nua SVP in éineacht le Music Soc. ‘Give a Gift’ an t-ainm curtha acu ar an bhfeachtas i mbliana. Tá lipéid curtha ar an gcrann Nollag agus smaointí do bhronntanais do pháiste ar leith scríofa orthu. Is féidir ceann a thógáil go fóill chun bronntanas a cheannach ar son SVP agus é a chur ar ais faoin chrann.

Bhí cumann LGBTA ag glacadh grianghraif chun taispeántas a chur le chéile faoi na héagsúlachtaí atá le feiceáil sa choláiste seo.

Bhí SpunOut in OCBÁC an tseachtain seo ag iarraidh ar mhic léinn a bheith níos eolaí faoi ghnéas. Moladh an rogha gnéas sábháilte a bheith ag na mic léinn agus iad ag tabhairt comhairle dóibh. D’fhreagair siad chuile cheist a bhí ag gach duine agus thug siad bronntanais dóibh.

Agus an meall is mó ar dheireadh. Bhí tiomsaitheoir ollmhór eagraithe ag MPS don Aoine seo chaite. An aidhm is mó a bhí ag baint leis ná airgead a bhailiú do charthanas ‘Histocytosis Research Trust’. Bíonn 24-Hour Broadcast a reachtáil achan bliain ag DCUtv agus le cúpla bliain anuas, is roimhe saoire na Nollag a mbíonn sé. Bhí baill den gcumann ag craoladh beo i rith an 24 uair ar fad. Léirigh mic léinn cláir éagsúla a bhí leathuair ar fad. Baineadh an-sult as!

Áine Marie Ní Mhainicháin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *