Amuigh sa chathair mhór

Tá sé scanrúil ag dul ó bhaile beag i gCorcaigh go dtí an ardchathair. Tagann tú ann gan fios céard é aon sráid i mBail Átha Cliath seachas Sráid Uí Chonaill, agus Sráid Grafton. Mar sin, nuair atá tú ag iarradh dul amach, agus nach tuigeann tú cad is brí le Sráid Fhearchair, cinnte go mbeidh muintir dúchásach Bhaile Átha Cliath ag magadh faoi do shaontacht.
Mar sin, bí cinnte go bhfuil na rudaí seo a leanas ar eolas agat!
Ar dtús báire, dean íoslódáil ar an aip ‘In For Free’. Ó ‘Cheaplist’ go ‘Guestlist’, beidh tú ar mhuin na muice leis an aip seo! Fiú muna bhfuil tú ag iarradh dul amach, nuair a bhuaileann a hocht a chlog agus casann do chara timpeall ag iarraidh dul amach, ar a laghad ní gá duit an praghas iomlán a íoc.
Déan seic ar na leathanaigh Facebook. Bíonn oícheanta do mhic léinn difriúla ag gach uile club. Bíonn Dtwo ar siúl oíche Dhéardaoin mar shampla. Ní bhíonn ach €5 le híoc. Bíonn na ceol na gcairteacha ar siúl agus bíonn an áit plódaithe le daoine. Ná déan dearmad dul síos chuig an úrlár is ísle – tá sé beag go leor ach tá an beár iontach ar fad.
Sráid Fhearchair = Neamh! An áit is fearr le dul aon oíche!
Ach muna bhfuil aon suim agat sna gnátháiteanna, tá cúpla áit agam duit. Hangar agus Workmans? Cinnte! Na oícheanta is fearr ná an Chéadaoin i gcóir an Hangar agus an deireadh seachtaine do Workmans.
HAILO! Chuir sé ionadh orm nuair a tháinig mé ar an miorúilt seo! Fuascailt na faidhbe é gan dabht. Aip tacsaí é seo agus is féidir leis an aip fáil amach cá bhfuil tú. Ach bí in am don tacsaí, nó beidh tiománaí cantalach agat don turas.
Caithfidh tú cuairt a thabhairt ar ‘Babylon’. Tuigimid go léir go mbíonn ocras an domhain orainn tar éis an oíche a chaitheamh ag damhsa, agus mar sin níl mórán áiteanna níos fearr ná Babylon. Is féidir slisne píotsa nó sceallóga le garlóg agus cáis a fháil! Pé rud míshláintiúil a bhfuil ag taisteáil uait, seo d’áit!
Cinnte, tá oíche amach i mBaile Átha Cliath an-chostasach, agus tar éis tamall níl aon dabht ach go rithfidh tú amach as airgead, mar sin bí cinnte go bhfuil ‘reochanna’ (réamh deochanna) agat agus dean iarracht líon beag airgid a chaitheamh ar dheochanna nuair a schroicheann tú an club. Chomh maith le sin, dean iarracht tacsaí a roinnt le daoine eile.
Agus mar fhocail scoir, ná úsáid an ATM sna clubanna, ar nós Coppers. Ní bhíonn ach €50 le fáil as na meaisín sin, agus uaireanta bíonn táille euro nó dhó chomh maith.
Tá súil agam go bhfuil mo thaithí sa chathair mhór mar chabhair duitse! Ach, cinnte go ndéanfaidh tú do bhotúin féin! Ach ná bí buartha faoi, rinne do thuistí/dheartháireacha/dheirfiúracha na rudaí céanna!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *