Cuimhní na Céad Bliana

“Eochair feasa foghlaim,” a deirtear agus sin a bhí ar intinn agam agus mé tar éis cúrsa cumarsáide a roghnú. Bhí orm dul go háit nach raibh aon aithne agam air, seachas dom seó nó dó a fheiceáil sa Helix. Bhí sceitimíní agus eagla an domhain orm agus mé ag siúil isteach don chéad uair. An raibh aithne agam ar dhuine ar bith? Ní raibh …
Chaith mé lá iontach in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus mé ag bualadh le daoine nua. Fríd bhaillríocht a thógáil in MPS, bhuail mé le daoine nua go minic. Ghlac mé páirt in roinnt imeachtaí an chumainn i mbliana:
Craoladh 24 uair.
Bhí MPS ag iarradh cabhair ó gach duine ag tús na bliana don chraoladh . An aidhm a bhí leis ná €4,000 a thiomsú do charthanais.Thug mé faoi deara gur rud an-difriúil a bhí ann, i gcodarsnacht leis na himeachtaí scoile. Bhí suim ag gach duine a bheith ann!
D’oibrigh an foireann go dian ar eagarthóireacht agus iad ag taifead agus ag craoladh ar feadh 24 uair.Ócáid iontach rathúil a bhí ann agus gach duine ag obair le chéile, cosúil le clann. Ag deireadh an lae, bhí craic den scoth agam (agus muid ag Aifreann ag 6i.n. leis an tAthair Jones…)agus mise mar pháirt den chraoladh don chéad uair.
Prág
I rith laethanta saoire na Nollag chuamar (MPS arís…) go Prág, i bPoblacht na Seice. Thugamar cuairt ar stáisiún raidió, ar Karlovy Lazne agus ar Iarsmalann Gearrthóga Bheóchána de chuid Karel Zeman – ina rinneamar ár scannáin féin! Ní féidir a shéanadh go mbíonn sé i bhfad níos éasca éirí as do leaba go luath ar maidin tar éis damhsa sna clubanna oíche an oíche roimhe agus tú ar do laethanta saoire thar lear.
DCUfm agus DCUtv
D’fhreastal mé ar cheardlanna a bhí curtha ar fáil ag MPS. ‘Release The Hounds’ an t-ainm a bhí ar seó raidió a chuireamar le chéile (mic léinn CS agus MMA). Bainim an-sult as an nuacht a léamh ar DCUfm chuile lá agus mé ag iarraidh feabhas a chur ar mo scileanna cumarsáide. Bhí deis agam a bheith ag caint le Adrian Kennedy (98fm) ar son Nuacht DCUtv chomh maith, nach iontach an rud é MPS!
“Eochair feasa foghlaim,” istigh agus taobh amuigh den seomra ranga!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *