Seal sa Bhruiséil

Níl aon rud níos fearr ná deis a thapa. Sin an rud a rinne mé an samhradh seo caite nuair a chaith mé coicís sa Bhruiséil ag obair mar Au Pair, ag labhairt as Gaeilge le gasúr beag trí bliana d’aois. Tar éis dom an cinneadh a dhéanamh gach deis a thapa roimh m’aonú breithlá is fiche, bá í seo deis fanacht leis an ngeallúint a rinne mé liom féin. Cúpla seachtain tar éis dom an post seo a fháil, bhí mé ar mo bhealach go dtí an Bheilg, gan aithne agam ar éinne agus mise neamhchinnte faoi cad a bheadh i gceist le bheith i mo Au Pair. Bá thuras thar a bheith furastach a bhí ann agus bhraith mé suaimhneas agus síochán san atmaisféar, rud nach raibh mé ag dream le. Nuair a thuirling mé lasmuigh d’oifig Choimisiúin na hEorpa, áit a raibh Rónán (athair an bhuachalla) ag obair, bhí sceitiminí orm agus mé ag tnúth go mór leis an tréimhse ansin. An tráthnóna sin bhuail mé lena mhac agus gasúr thar a bheith gleoite a bhí ann! An lá dár gcionn bhí deacrachtaí agam Yoen, mac le Rónán, a mhealladh as oifig a athair agus mar sin chaith muid an mhaidin san oifig  agus an leaid óg ag glacadh pictiúr dá féin, ach faoi dheireadh na maidine bhí fonn air an oifig a fhágáil agus a dhul a fhad leis an pháirc imirthe. Ghlac sé tamall beag ach chuaigh sé i dtaithí orm agus bhí sé sásta an lá a chaitheamh liom go dtí go bhfillfeadh a athair.

Chuir sé iontas orm gur thuig sé gach focal a bhí a rá agam i nGaeilge, cé nár fhreagair sé mé i nGaeilge gan mise a rá ar dtús. Bhí go leor spraoi agus imeachtaí éagsúla ar intinn agam, ach d’fhoghlaim mé go gasta nach raibh aon rud uaidh ach spraoi sa pháirc, a bheith ag rothaíocht, cúpla scéal a léamh agus néal deas codlata a bheith aige um thráthnóna. Thosaigh mé ag déanamh leabhair ghearthóg dó lena saoire go dtí an Bhruiséil a chuimhniú agus a Ghaeilge a fheabhsú. Ní raibh mórán suime aige ann ach choiméad mé leis agus bhí leabhar deas, lán le pictiúir againn faoi dheireadh an tsaoire.

Bhí sé níos deacra ná mar a shamhlaigh mé a bheith ag tabhairt aire do leanaí trí bliana d’aois. Níos minice ná a mhalairt dhiúltaigh sé aon rud a mhol mé dó a dhéanamh go dtí go raibh sé a dhéanamh againn agus é ar mhuin na muice ag spraoi. Chuir sé crua ar m’fhoighne anois agus arís ach bhí craic den scoth againn ag casadh ceoil de chuid Choláiste Lurgán agus ag imirt peile sa ghairdín. Ag druidim le deireadh mo thréimhse sa Bhruiséil bhí feabhas tagtha ar a chuid Gaeilge labhartha agus é ag ‘fanacht ar an fhear ghlas’ agus muid ag trasnú na sráide agus ag ‘léimní isteach sa linn snámha’. Bhí ‘le do thoil’ agus ‘go raibh maith agat’ ar bharr a theanga agus bhí cairdeas deas eadrainn.

grand-palace

Bá chathair álainn í an Bhruiséil agus ailtireacht dochreidte inti. Ghlac mé go leor pictiúir agus is breá liom na cuimhneacháin a thagann ar ais chugam agus mé ag féachaint trí na pictiúir. Murach an deis seo déarfainn nach mbeadh an Bhruiséil riamh ar mo liosta d’áiteanna le dul san Eoraip, ach is ceann de na cathracha ab ansa liom anois í agus tá mé ag tnúth go mór filleadh ar an chathair.

Thug an tréimhse seo sa Bhruiséil deis dom an Ghaeilge a labhairt gach lá, rud nach ndéanaim go rómhinic. Fiú agus mé ag bualadh le cairde Rónán agus daoine eile ag obair mar aistritheoir agus fiú duine a bhuail mé leo i dteach tábhairne Éireannach, bhí an deis agam an Ghaeilge a labhairt le daoine a bhí ollghrá acu don teanga agus mhúscail sé mo ollghrá féin sa teanga arís. Bhí an grá sin sách imithe mar gheall ar an bhfrustrachas a bhí orm agus mé ag míniú d’Éireannaigh cén fáth a raibh céim á dhéanamh agam trí mheáin na Gaeilge rud nach síleann go leor daoine gur fiú Í.

Thug an tréimhse sa Bhruiséil seans dom seasamh lasmuigh de mo chrios síomais agus bualadh le daoine nua, dul go cathair nach raibh taithí ar bith agam inti agus a bheith i mo Au Pair, rud nach ndearna mé roimhe. Táim cinnte gur thug an turas seo spreagadh dom mo mhian a chomhlíonadh agus gach deis a thapa agus a chur i gcuimhne dom go bhfuil buntáiste breise na Gaeilge ann agus is mar gheall uirthi go bhfuair mé an deis seo.

Deirbhile Úna Ní Chathail

Íomhánna: Deirbhile Úna Ní Chathail

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *