Tá DCU mar an chéad ollscoil sa tír feachtas a dhéanamh do mhic léinn le huathachas

Méabh Riordan

Fáiltíodh roimh an t-Uachtarán Michael D. Higgins chuig DCU, ar champas Coláiste Phádraig, Deardaoin seo caite. Bhailigh slua sa leabharlann agus Uachtarán na hollscoile Brian MacCraith ann chun é agus a bhean chéile Sabina a fhailtiú agus buaic agus iad ann chun aithint a tugadh ar DCU mar an chéad ollscoile uathachais dearfach ar domhan.

D’fhreastail an t-Uachtarán Higgins lena bhean-chéile mar is ambasadóir é don charthanas tacaíochta AsIAm. Bunaíodh an feachtas le Adam Harris. Fear atá fiche bliain d’aois agus ag maireachtáil le aspergers syndrome. An aidhm atá aige don charthanas agus don phobal Éireannach ná gur féidir le gach uile duine le huathachais ‘[to] live and succeed as they are’.

Céard é an t-uathachais? De réir an feidhmiúcháin tuarascála déanta ag DCU, le Dr. Mary Rose Sweeney agus an tOllamh Teresa Burke ón Scoil Altranais agus Eolaíochta Dhaonna, is é míchumas forbartha cé a cuireann i bhfeidhm ar chumarsáid agus idirghníomhaíocht le daoine éagsúil. Tá ceithre thréithe bainteach leis an míchumas: deacrachtaí le cumarsáid, cúrsaí sóisialta, iompraíocht athráiteach agus aireachtáil eischéadfach.

An bhliain seo caite d’fhógair DCU go raibh sé ar intinn acu athruithe a dhéanamh chun feabhas a chur ar an ollscoil mar ollscoil insroichte do dhaoine le huathachais. Lean an tionscadal ar aghaidh ar feadh ocht déag míosa. Ligeadh an feachtas mic léinn le huathachais a bheith níos mó páirteach i saol na hollscoile agus níos mó deiseanna a chur ar fail dóibh maidir le cúrsaí fostaíochta i ndiaidh a gcuid staidéar i DCU. Rinneadh ceithre grinnscrúdú chun fiosrú agus ainmniú na seirbhísí atá ar fail i DCU faoi láthair, cé chomh feidhmiúil is atá said agus conas is féidir leo iad a fheabhsú.

Buaic an tionscadail seo dar le Uachtarán na hOllscoile Brian MacCraith ná deiseanna oideachais. ‘Access to education should be about your ability alone.’ Labhair sé faoi bhród DCU, daoine a chur san áireamh. Aontaíonn an t-Uachtarán leis an dearcadh seo agus bhí a chuid bród féin brea soléir bainteach leis an bhfeachtas seo déanta le DCU, ‘the achievement of this has implications for the whole of society.’

Labhair an t-Uachtarán faoin tábhacht don tsochaí agus cinnte is ea an chothroime  a bheith lárnach san oideachas tríú leibhéal. Creideann an t-Uachtarán Higgins go bhfuil orainn ár meon agus dearcadh ar an oideachas a athrú.  An rud is tábhachtaí ba chóir dúinn a athrú agus a bhaint amach ná na constaicí atá sa tslí ar dhaoine faoi mhíchumas. Bhí an pointe seo fréamhacha agus ag díriú ar na daichead trí pointe leagtha amach ar DCU chun teacht i dtír lena constaicí ar stopadh rannpháirtíocht san oideachas. Ceann de na gníomhaíochtaí bainteach leis an bhfeachtas sin ná eolas sa leabharlann bainteach le cúrsa an mhic léinn a bheith socraithe chun a bheith níos soléire a aimsiú agus gan mic léinn a chur sa mhuileann orthu. Mar a dúirt an t-Uachtarán is féidir linn na constaicí a sheacaint, leiríonn sé sin cé chomh tábhachtach is atá na hathruaithe seo agus is féidir linn a bheith dóchasach go mbeadh DCU mar eisimleár don chuid eile de na hinstitiúidí tríú leibhéal – ‘my greatest wish is that this becomes a model for other universities.’