Leid simplí amháin chun saol níos dearfaí a chruthú duit féin

Seán Ó Nualláin

Ba é  Miyamoto Musashi a dúirt “Má tá an tslí ar eolas agat go leathan feicfidh tú i ngach rud é”, agus ní dheachaigh sé i bhfeidhm orm nuair a chuala mé  Joe Rogan á lua ar a phodchraoladh,  ‘The Joe Rogan Experience’, ach nuair a chuala mé le déanaí é, ghlac mé tuiscint thar a bheith suimiúil as.

Ní hé gur spreagadh mé mórán a dhéanamh go difriúil ach léargas nua a úsáid in amanna áirithe, chun beagnach gach gné den saol a fheabhsú, agus is féidir leat an meon seo a úsáid chun eispéireas níos fearr a bhaint as beagnach gach rud a dhéanann tú.

Cén tuiscint a tháinig orm? Bhuel, feicimis ar an ráiteas arís agus smaoinímis ar an gciall a bhí ar intinn ag Musashi. Má tá tuiscint leathan agat ar ábhar éigean, is féidir leat gaol a chruthú idir phróiseas éigean san ábhar sin i ábhar eile, cé mura bhfuil  rud ar bith soiléir coitianta eatarthu.

As sin a thagann mo thuiscint, nuair a aimsíonn tú paisean i rud éigean, tig leat paisean daoine eile a fheiceáil sna nithe a thaitníonn leo, mar shampla daoine a labhraíonn dhá theanga.

Cloistear go minic,  go bhfuil sé níos éasca teanga nua a fhoghlaim má tá dhá theanga agat cheana. Tig leat féachaint ar dhuine le grá le haghaidh na hinnealtóireachta agus comparáid a dhéanamh idir an máistreacht atá de dhíth chun meaisín infheidhme a dhearadh agus an t-eolas a ghlacann sé chun focail cruinn a chur le céile i gcomhair abairte i dteanga eile.

Úsáidim teangacha mar shampla toisc gur sin an meán a chuidigh liom an léargas seo a chruthú,  thug mé faoi deara cé chomh tábhachtach is a bhí an Ghaeilge dom, chomh maith le cé chomh cabhrach is a bhí sé i gcomhthéacs foghlaim teangacha eile.

Tá mé ag iarraidh na Pólainnise a fhoghlaim agus thug mé faoi deara an difir idir litriú focail mar thoradh de thuisil éigean beagnach láithreach.

Chomh maith le sin bhí rudaí neamhshuaithinseach nach raibh mórán measa agam orthu, toisc nach raibh mé ag cur na nascanna beaga idir na rudaí a thaitníonn liom agus iad, ach anois aithním suntas an rud sin do dhaoine áirithe agus glacaim suim sna nithe sin.

Is sampla iontach é an dornálaíocht, spórt a bhí mé i gcónaí ag caitheamh anuas uirthi mar gheall ar an tsuim atá ionaim sna ealaíonta measctha chomhraic, ach tháinig suim orm sa spórt iontach theicniúil  sin.

Is féidir linn an léargas seo a chur i bhfeidhm chun sult níos deise a bhaint as rudaí fiú nach dtaitníonn go mór linn. Mar shampla le roinnt poist d’fhéadfá ealaíon an phoist a aithint, foghlaim conas na scileanna forbartha atá agat i do phaisean a chur i bhfeidhm chun íomhá dhearfach a cheangal leis an obair. Mothóidh tú níos rathúla agus beidh tú in ann an meon dearfach  seo a scaipeadh i measc daoine i do shaol.

Níl gach duine chun paisean nó grá a aimsiú go láithreach, ach bain triail as rudaí éagsúla a bhfuil deis agat leo agus i ndeireadh na dála, aimseoidh tú rud éigean a spreagann tú suim a chuir sna rudaí eile atá ábhartha i do shaol.

Seán Ó Nualláin

Image Credit: Japantravel