Céard a bheidh ar siúl ag an Cumann Gaelach chun fáilte a chur roimh Ghaeilgeoirí ?

Róisín Ní Chuillinn 

Smaoiníonn daoine ar an nGaeilge agus smaoiníonn siad láithreach ar sraith pictiúir, ar an dunmháru is measa agus is mailsí ó bhunaithe an stat ( Pól- Go dtuga Dia suaimhneas síoraí dó).

Smaoiníonn daoine ar an nGaeilge agus smaoiníonn siad láithreach ar sraith phictiúir, ar an dúnmháru is measa agus is mailisí ó bunaithe an stát ( Pól- Go dtuga Dia suaimhneas síoraí dó). Smaoiníonn daoine ar rudaí gránna, rudaí scanraithe, ar oíche gan chodladh agus trumluí bunaithe ar an Ardteist. Cá bhfuil mo pheann? Cá bhfuil mo bhríste? Cad é an Modh Coinníollach? Dá mbeinn i mo dhalta Institute an mbeadh an Ardteist níos éasca? Nó an bhfuil an eagla, an croíbhriste agus na deora i bhfad níos measa ar Sráid Líosain? Ní smaoiníonn daoine ar na buntáistí ag baint leis an nGaeilge. Ní smaoiníonn daoine ar phíosa craic sa Ghaeltacht, ar jager bumaí saor in aisce nó ar na míle postanna ó Dún na nGall go Corcaigh bunaithe ar an nGaeilge.

Deir daoine go bhfuil ár dteanga mharbh cosúil leis an Laidin nó an Sean Gréigis.

Cuireann sé isteach orm agus mé i mo mhic léinn Gaeilge i gColáiste Naomh Pádraig. Tá daoine i mo léachtaí  ó gach cúinne den tír, óCionn Mhálanna, ó Ard an Fhéaraigh, ó Chiarraí, fiú ón gCeatharlach! Tá an chuid is mó de na daoine seo líofa go leor agus tá grá mór acu don teanga agus an bród mór a thagann leis. Táimid bródúil as ár dtír. Táimid bródúil as ar gcultúr. Táimid bródúil as ár dteanga difriúil, suimiúil, agus ár neamhspléachas. Is muidne an ghlúin nua Gaeilgeoirí agus tá orainn an Ghaeilge a chosaint. Beidh an cuid is mó dúinn inár múinteoirí bunscoile agus múinfimid an Ghaeilge agus leanfaidh an ciorcal ar aghaidh.

So, céard a bheidh ar siúl ag an Cumann Gaelach i mbliana chun fáilte a chur roimh Ghaeilgeoirí (cainteoirí dúchais agus foghlaimeoirí teanga) i mbliana.  Bhuel, beidh tae agus plé ar siúl sa Seomra Chaidrimh ón 1-2 gach uile Máirt- an bealach is fear chun cairde a dhéanamh agus do scíth a ligean. Beidh Club Comhrá ar siúl gach Déardaoin ag an Henry Grattan ón 1-2. Má tá Jack Slatts agus craic ag teastáil uait téigh do dtí na réamhdheocanna roimh an Pop up Gaeltacht ar an Déardaoin deireanach de gach mí. Is bealach iontach é an Pop up Gaeltacht chun do Ghaeilge a úsáid agus a fhorbairt in atmaisféar deas, compordach.

 Róisín Ní Chuillinn 

Image Credit: Cumann Gaelach DCU