Straitéis nua ag údarás craolacháin na hÉireann

D‘fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann straitéis athbhreithnithe um Sheirbhísí Craolacháin ar an 7ú lá inár dúirt siad go bhfuil craolachán trí mheán na Gaeilge mar aidhm acu, i measc rudaí eile.

Riailíonn an tÚdarás craoladh ar fud na tíre agus cuireann siad toilleadh ábhar ar fáil taobh amuigh de sheirbhísí RTÉ, TG4, srl. Air barr sin cruthaíonn an tÚdarás rialacha maidir le craoladh in Éirinn.

Foilsíonn siad straitéis um Sheirbhísí Craolacháin gach trí bhliain. Leagann an straitéis amach conas go mbeidh siad ag déileáil lena seirbhísí don céad téarma (cúig bhliain) eile.

Deir siad go bhfuil siad ag iarraidh “Cláir Ghaeilge d’ardchaighdeáin a chothú agus a chur chun cinn”. Ach tríd an doiciméad níl mórán le rá acu faoi conas go mbainfidh siad seo amach.

Go príomhúil, pléann an straitéis pleannana ceadúnach don udarás. Tá pleananna acu i dtreo próiséas níos tapúla agus níos éasca chun ceadúnachán a fháil a chruthú.

Aidhm ollmhór atá acú ná éagsúlacht a cur chun cinn sna meán. Creideann siad go gcabhróidh an straitéis go mór le seo agus beidh siad ag cur stáisúin nua raidió tráchtála ar fáil taobh amuigh de réigiún Baile Átha Cliath mar pháirt de sin.

Mar pháirt don éagsúlacht seo tá siad ag lorg réimse leathan tuairimí agus guthanna ar an aer.  Beidh pleanana ceadúnach curtha le chéile ag tabhairt ard ar an sprioc seo de réir an straitéis.

Rinne comhlacht neamhspleách taighde ag féachaint ar threochtaí margadh agus ag déanamh iarracht smaointí a cur le chéile faoi todhchaí an margadh agus cad a bheidh ag teastáil ón Udarás sa chéad tréimhse eile. Thuig an staidéar seo go bhfuil athraithe taghtha i dteicneolaíochtaí agus i ndaoine.

Tiocfaidh athraithe maidir le teilifís agus raidió ag leanadh an taighde seo, chomh maith le cúrsaí gnó agus airgeadais.

Cuirfidh siad béim ar éisteoirí óige agus iad ag lorg deiseanna nua raidió. Ceapann siad go mbeidh fás mór go leor i gcúrsaí podcraoladh agus titim bheag in éisteoirí raidió beo thar an chéad cúig bliain eile freisin.

Tá titim ag teacht ar líon na ndaoine ag féachaint ar teilifís bheo ach níl dochar mór tagtha dó. Beidh teilifís bheo fós an príomh bealach teilifíse i 2022 ach caithfidh siad á suas le hathraithe sa mhargadh.

Go teicniúl, tá siad ag lorg DTT a cur I bhfeidhm sa tír. Is éard is brí le sin ná teachtaireachtaí teilifíse digiteach trí thonnta raidió in ionad an tsean bealach analógach.

Freisin, teastaíonn cúrsaí raidió digiteach níos fearr uathu le craoladh idirnáisiúnta a cur ar fáil go héasca. Oibríonn formhór na stáisiún sa tír le teachtaireachtaí analógach fós.

Tá deachrachtaí le feiceáil sa tionscal maidir le cothromaíocht a coimeád idir an éagsúlacht a theastaíonn uathu agus an taobh gnó de. Tá súil acu déieáil le seo i gcúpla bealach; na costais ceadúnach a coimeád síos, cumarsáid oscailte a coimeád le gach comhlacht a oibríonn siad le, agus ualach rialacha nach gá a laghdú.

Déanfaidh a t-údarás gach iarracht na spriocanna seo a bhaint amach roimh 2022.

Le Jay Gorman

Image Credit : www.scannain.ie