Nollaig mar mic léinn DCU

Is í am na Nollag ceann de na tréimhsí is fear sa bhliain dar le roinnt daoine, tá am na Nollag mar mic léinn difriúl ná am na Nollag mar páiste, déagóir nó duine níos sine.  Mar dalta DCU tá an bhrise Nollaig ag teacht go luath ar an 15ú Nollaig. 

Níl na scrúdaithe go dtí mí Eánáir agus mar sin beidh a lán am ag mic léinn staidéar a dhéanamh don scrúdaithe, is rud conspóideach é seo le déanaí de bharr go bhfuil coláistí eile le scrúdaithe roimh nollaig. Is rud maith é a bheith roimh agus tar éis nollaig dar le daltaí éagsúla. Tá formhór na measúnachtaí agus obair leanúnach do na modúil i DCU roimh an Nollaig agus is na scrúidithe iad féin an príomh obair a bhfuil ann thar an nollaig. Níl a lán imeachtaí ar siúl ag DCU don Nollaig agus is é post na cúrsaí iad féin imeachtaí a eagrú mar shampla ‘Na 12 teach tabhairne de nollaig’  Séard atá i gceist le sin ná oíche amháin thar an nollaig théann grúpa amach chuig 12 teach tabhairne ar oíche amháin agus bíonn deoch ól amháin no dhó acu ag gach ceann.  Tá a lán imeachtaí ar siúl ar fud Baile Átha Cliath do mic léinn thar an tréimhse nollaig mar bhrise don staidéar agus an obair go léir ó semistear 1.

Níl an Nollaig ach faoi deoch ól agus staidéár áfach, tá an spioraid de Nollaig timpeall na háite go léir. Do daoine a bhfuil ón tuath nó ó tíortha eile is am íontach í an Nollaig dóibh dul abhaile agus a chlann a fheicéail de gnáth, rud a bhfuil suaimhneach tar éis seimeastar fada agus strusmhar. De gnáth is atmisféar é níos fearr do staidéar do theach féin seachas theach a bhfuil ar cíos agat i mBaile Átha Cliath. Ceann de na rudaí is mó faoin ócáid go léir a bhfuil timpeall an nollaig seachas an gné reiligiúnach a bhfuil ann do daoine ná ag thabhairt brontannas don chlann agus don chairde. Níl sé fíor de gach duine ach in Éireann is tradisiún mór é do formhór na teaghlach.  Mar mic léinn ar an ollscoil go háirithe na mic léinn a bhfuil ag íoc don táillí ollscoile iad féin nó atá ag cónaí i teach nó arasán ar cíos is ócáid costasach é an nollaig go háirithe do na daoine ó tíortha eile a bhfuil orthu eitleán a fháil abhaile.

Do mic léinn a bhfuil ag obair go páirt aimseartha is féidir leo sabháil a dhéanamh ag dul suas go dtí mí na nollaig agus é sin a úsáid chun na bronntanais agus gach rud eile a cheannúint. Tá tradisiún eile in a lán cúrsaí ar an choláiste agus is é sin an ‘Secret Santa’. Séard atá i gceist le sin ná tá grúpa chairde nó daoine ón chúrsa céanna ar an choláiste agus chuireann siad ainmeacha isteach i hata nó i babhla agus thógann gach duine ainm amháin, an ainm den duine a thógann tú amach caithfidh tú brontannas a fháil dóibh (de gnáth bíonn sé faoi costas  €15) agus tá sé go léir faoi rún. Níl sé ach timpeall 20 nó 15 euro ach is costas breise é sin do mic léinn freisin má bhíonn siad ag glacadh páirt ann.

Do mic léinn a bhfuil ag obair go páirt aimseartha is é an Nollaig ceann de na tréimhsí is gnóthach don bliain. Bíonn na teach tabhairne lán agus bhíonn gach duine ag rith isteach sna siopaí chun an brontannais a fháil ag an nóimead deireanach. Mar sin na daltaí a bhfuil ag obair thar an tréimhse nollaig ní bhíonn a lán am acu spioraid an nollaig a cheilúiradh go dtí lá nollaig de gnáth.Is ócáid costasach é gan dabht ach de gnáth dúirt formhór na daltaí a chuireadh faoi cheistiú go raibh an chéad bliain don choláiste an chéád bliain a raibh néamhspléach iomlán acu ó thaobh an nollaig chun bronntanais a cheannach don chairde agus do chlann, rud a dúirt siad a raibh an deas de bharr gurb fhéidir a lán smaoineamh féin agus grá a chur isteach i gach bronntanais a cheannófar.Do mic léinn a bhfuil ina gcónaí i mBaile Átha Cliath nó a bhfuil ag dul abhaile don Nollaig, is feidir leo bheith ag siúl le béile mhaith a bheith acu ar lá an Nollaig go háirithe do daltaí ag chónaí i áit a bhfuil ar cíos i mBaile Átha Cliath is athrú mhaith é dóibh tar éis seimeastar 1 a chaitheamh ag ithe núdal agus arán. Is é béile Nollaig ceann de na tradisiún is fearr de Nollaig dar le daltaí agus is t-am mhaith é a bheith le do chlann go léir más é sin an bealach a itheann tú é.

Ar an iomlán is é an Nollaig tréimhse íontach do mic léinn do gach choláiste agus i DCU de bharr an t-am a bhfuil na scrúdaithe. Is am é do mic léinn a bheith sa bhaile, brontannais a thugadh agus a fháil ó chlann agus chairde, chun deochanna ól a fháil agus an scíth a ligint go ginearálta. Is brise an-tábhachtach é o thaobh meabhairsláinte do daltaí tar éis 12 seachtain de obair strusmhar agus a lán staidéár. Beidh sé deacair mac léinn a fháil nach bhfuil sásta faoi bhrise an nollaig agus am chaitheamh lasmuigh den choláiste. Tá imeachtaí timpeall an domhain don nollaig ní ach do mic léinn i mBaile Átha Cliath agus is féidir le gach mic léinn i DCU spioraid an nollaig a thabhairt leo aon áit a bhfuil siad that an tréimhse nollaig seo.

Le Jordan Hussain

Image Credit : Mikey Walsh