An Cumann Gaelach sa Dara hÁit go Náisiúnta

Ba mhór an ceiliúradh a bhí ar siúl ar oíche Dé Satharn an 9ú Feabhra nuair a tháinig Cumann Gaelach DCU sa dara háit náisiúnta i gcomórtas tríú leibhéal Ghlór na nGael san Óstán Glasson i gContae na hIarmhí.

Is mór an éacht é seo don gcumann, nach bhfuil ach sa dara bhliain mar chumann amháin aontaithe idir champais DCU. Mar chuid den duais, thógamar abhaile teastas agus seic de luach €2000. Is céim in airde ollmhór é seo le duais aitheantais na moltóirí bainte amach anuraidh agus anois sa dara háit i mbliana. Ach, conas ar tharla sé seo? Conas a bhaintear amach duaiseanna i gcomórtas ar a dtugtar ‘Oscars na gCumann Gaelacha’, agus teacht sa dara háit as beagnach 20 Cumann Gaelach sa tír?

Is eagraíocht é Glór na nGael, bunaithe i nGaeltacht Ráth Chairn, Co. na Mí a oibríonn ar son na Gaeilge agus caomhnú na teanga. Bíonn comórtas acu gach bliain do ghrúpaí Gaeilge go náisiúnta i réimse rannóga agus duaischiste os cionn €85,000 ag gabháil leis. Dár ndóigh is an comórtas tríú leibhéal a bhíonn spéis againn ann sa Chumann Gaelach. Bronntar na duaiseanna ar na Cumainn Gaelacha ar son na hoibre ar fad atá déanta acu le bliain anuas, idir imeachtaí, smaointe, feachtais agus rannpháirtíocht.

Bíonn trí chuid den iontráil ar an ndéantar marcáil. Ar dtús, líontar amach foirm, le sonraí ar gach rud maidir leis an gcumann. Ansin bíonn agallamh ann le moltóirí.  Mar chuid den agallamh, bíonn scrapleabhar le hullmhú, bunaithe ar cad atá scríofa ar an bhfoirm. Téann tú tríd san agallamh agus bronntar ar na moltóirí é. Cuirtear marc le chéile as an trí chuid sin (foirm, scrapleabhar, agallamh), le 40% ag braith ar an dul chun cinn atá déanta ag an gcumann i mbliana.

Bhí coiste an-nua ann i mbliana agus cuireadh plean le chéile chun an cumann a fhás. Cuid de seo ná go raibheamar an-ghníomhach sa chéad mhí ar ais. Cuireadh amchlár le chéile i rith an tsamhraidh le himeachtaí beagnach gach lá. Chinntigh sé seo go raibheamar le feiceáil ar champas go minic. Déanadh píosa beag ath-bhrandála, le mana nuachumtha

‘Bí ann, tabhair leat do chuid Gaeilge!’.

Déanadh cinnte go raibh neart poiblíochta ar na meáin shóisialta, agus go raibheamar gníomhach orthu i gcónaí. Chinntigh sé seo ar fad gur chuimhnigh daoine orainn ag laethanta na gcumann le clárú linn, agus tháinig méadú 13% ar líon na mball ó anuraidh, an méid is mó riamh go dtí seo. In áiteanna eile, d’éirigh linn an chéad áit a bhaint amach i gcomórtas díospóireachta Ghael Linn, an toradh is fearr a bhfuaireamar riamh. Déanadh ath-bhreith ar ár gcainéal Youtube, nár úsáideadh le dhá bhliain roimhe seo. Rinneamar cinnte bheith gníomhach in imeachtaí na Gaeilge cosúil le Seachtain na Gaeilge, an Pop-Up Gaeltacht agus Oireachtas na Samhna. Ní hé seo ach cuid de na rudaí ar déanadh i rith na bliana, ach tá gach rud tábhachtach mar chuid d’iontráil sa chomórtas.

Agus an t-alt seo á scríobh, tá na pleananna á gcríochnú againn le haghaidh Seachtain na Gaeilge, rud a bhíonn an-tábhachtach i gcomórtas Ghlór gach bliain! Amach anseo, tá cúpla plean á chur le chéile againn don bhliain seo chugainn, táimid ag súil le neart daoine nua a thoghadh ag an AGM go luath agus go dtabharfaidh siad cúpla smaoineamh nua isteach don bhliain seo chugainn. Beidh neart den duais €2000 ó chomórtas na bliana seo á úsáid mar chuid de Sheachtain na Gaeilge, ach coinneofar roinnt ar leataobh agus sinn ag pleanáil don bhliain seo chugainn.

Le Ruairí Mac Aodhagáin

Image Credit: