An Ghaeilge nua-aimseartha ar líne

Caithfidh an Ghaeilge fás agus forbairt a dhéanamh ionas go mbeidh sí in ann maireachtáil i ré a ghluasann ar aghaidh chomh tapa agus sin an fáth gur ndeachaigh BLOC, Molscéal agus #FADUDA ar an bhfód.

Tá níos mó daoine ag brath ar na fóin pócaí i gcomhair ábhair nuachta agus eolas a fháil faoi céad atá ag tarlú sa domhain mór atá againn. Tá a fhios ag gach foilseachán nuachta gur gá dóibh dul i dtreo na meáin sóisialta chun maireachtáil i ré na dteicneolaíochta atá faoi lánseoil faoi láthair. Bíonn daoine ag brath ag gnáthdhaoine chun eolas a bhaint amach maidir le céard atá sa nuacht agus céard a bhfuil daoine ag caint faoi. Is í sin an fáth go mbaineann déagóirí úsáid as Instagram chomh minic sin.

Tá daoine óga gafa leis na meáin sóisialta sa lá atá inniu ann agus faraoir, caithfear dul sa treo seo chun a bheith ábharach sa ré ina bhfuilimid.  De réir roinnt taighde, tá na meáin sóisialta níos andúile ná toitiní agus caithfidh na comhlachtaí agus na foilseacháin Gaeilge an andúil seo a shásamh ionas go mbeidh suim ag lucht na Gaeilge iontu go fóill. Tá go leor dul chun cinn ó thaobh na teanga de ar an idirlíon le blianta beaga anuas agus tá go leor comhlachtaí agus eagraíochta ag cloí leis an deis seo, ag díriú ar dhaoine óga a bhfuil Gaeilge acu agus ag cruthú ábhair dóibh inár dteanga dúchais ar bhealach a bhainfidh siad go leor sult as.

Ag tús 2017, sheol BBC Gaeilge #FADUDA, chun ardán sa ré dhigiteach a thabhairt do Ghaeilgóirí idir 18 agus 30 ionas go mbeidís in ann cumarsáid a dhéanamh ar líne tríd an ábhar iontais nua – vlaganna. Tá #FADUDA ag dul ó neart go neart ar an cainéal Youtube BBC Northern Ireland agus tá sé cuartha ar fáil ag Paper Owl Films.

Tá réimse leathan daoine a chruthaíonn vlaganna acu le Gaelgóirí fud fad an domhain ina measc a thugann comhairle don taisteal agus a leithéid. Tá an t-inneachar acu a bhfuil suim ag daoine óga ann ar nós smideadh, taisteal bia agus sláinte go hiomlán trí mheán na Gaeilge.

Tá an cuspóir céanna ag BLOC atá bunaithe ag TG4 seachas BBC agus is é atá i gceist ná croílár úr Gaeilge atá ar fáil ar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube agus Twitch – na suíomhanna atá mór le rá na laethanta seo. Tá BLOC ag iarraidh áit a thabhairt do dhaoine níos sine ná 18 le Gaeilge mar aon le #FADUDA. Tá réimse leathan ábhar ar fáil ag BLOC agus tá rud ann do gach duine toisc go bhfuil ceol, ghearrfhíseáin faisnéise, míreanna grinn agus go leor, leor eile.

Tá an saol go léir ar líne anois leis an méid airgead atá bainteach le saol an vlagadóir sa lá atá inniu ann, tá gnáthdaoine agus comhlachtaí araon ag dul i dtreo an vlagáil. Tá luach mór tráchtála ag luchtanna féachana óga na laethanta seo agus mar sin, is féidir le daoine óga airgead suntasach a thuilleadh óna bheith ag vlagáil, mar sin, níl aon iontas go bhfuil muintir na Gaeilge ag iarraidh dul i dtreo an vlagáil. Is modh éasca é a bheith ag vlagáil chun ábhair rialta agus ábhartha a cur amach go tapa agus níl mórán oibre i gceist leo toisc go bhfuil ‘iriseoireacht mhóibíleach’ agus a leithéid ag dul ó neart go neart, le roinnt vlogadóirí ar Youtube le níos mó ná 10,000,000 síntúiseóirí. Roinneann 92% de lucht féachana mhóibíleach na físeáin a fhéachann siad ar a gcuid cúntais sóisialta agus mar sin – is féidir leis an Ghaeilge fás agus forbairt a dhéanamh go nua aimseartha le hábhair ar líne do dhaoine óga. Tá an ceart ag BBC agus TG4 dul i dtreo an vlagáil agus na ghearrfhíseáin faisnéise toisc go bhfuil a gcuid sprioc lucht féachana gafa le hábhair a bhfuil gné ‘gan stró’ bainteach leo – agus is é sin atá i gceist le #FADUDA agus BLOC go díreach.

Is féidir le duine ar bith le Gaeilge a bheith páirteach i #FADUDA chomh maith le BLOC agus airgead a thuilleadh uathu agus tá tuilleadh eolas ar fáil ar Facebook #FADUDA agus BLOC. Is modh iontach é do dhaoine óga airgead a thuilleadh agus iad i mbun a gcuid Gaeilge a fheabhsú agus a fhorbairt ar bhealach spraoiúil agus taitneamhach. Beocht teanga í a labhairt, mar a deirtear agus is bealach nua-aimseartha í seo chun an Ghaeilge a spreagadh.

Rud éigean eile a bhfuil iontach nua-aimseartha ná an Pop Up Gaeltacht. Scaiptear an scéal faoin ócáid míosúil seo tríd na meáin sóisialta agus tá rath ollmhór faighte ag an ócáid sa lá atá inniu ann. Tá pobail Gaeilge fairsing ar líne, go háirithe ar Facebook agus Twitter agus tá leathanaigh ar nós ‘Gaeilge más fearr, Béarla más Gá’ ag spreagadh daoine a gcuid Gaeilge a úsáid lena chairde ar Facebook, nó cairde nua a dhéanamh a bhfuil Gaeilge acu tríd an leathanach Facebook, nach iontach nua-aimseartha é an smaoineamh sin?

Tá an domhain ag dul go dtreo an phodcraoltaí le déanaí agus is iontach an deis í seo ardán a thabhairt don Ghaeilge a bhfuil úr agus nua-aimseartha. Is podcraoldh iontach é Motherfocloir, ina ndéantear plé ar focail agus frásaí i nGaeilge agus an teanga go ginearálta. Bíonn daoine difriúla ar an bpodcraoladh ag uaireanta difriúla agus baineann siad go leor súp as díospóireacht a dhéanamh idir a chéile faoin dteanga agus frásaí aisteacha éagsúla. Is féidir le duine ar bith podcraoladh a chruthú agus is deis iontach é seo bearna a líonadh ó thaobh pobal na Gaeilge de toisc nach bhfuil a lán podcraoltaí ann inár dteanga.

Is é atá i gceist le Molscéal na aip ar líne gur féidir le daoine níos sine ábhar iriseoireachta trí Ghaeilge a aimsiú ar líne. Tá ábhar ann do dhaoine a theastaíonn uathu ábhair trí Ghaeilge a fheiceáil nach bhfuil feicthe acu cheana ar na meáin Bhéarla. Feictear ábhair agus físeanna ar nós an saol nua-aimseartha ar na hOileáin Árainn agus féilte na Gaeilge, rud nach mbíonn luaite sna meáin Bhéarla.

Is féidir linn íomhá aa Gaeilge a hathrú le obair chrua agus dílis ionas go bhfuil daoine nach bhfuil Gaeilge líofa acu an méid taitneamh céanna a bhaint as an nGaeilge a bhaineann muid mar Ghaeilgeoirí.

Le Clíona Hughes

Image Credit: Rachel  Halpin