Náisiúnta

Stailceanna Bus – Dhá Stór leis an mBus Dhá Stór

September 28, 2016

Le costas ceithre mhilliún Euro ar Bhus Átha Cliath ó thaobh stailceanna na dtiománaithe de agus iad ag cur as d’imeachtaí laethúla muintir na cathrach, bheadh sé deacair don té nach de thaobh na dtiománaithe